Blíží se vyhlášení 1. veřejné soutěže v programu THÉTA

Blíží se vyhlášení 1. veřejné soutěže v programu THÉTA
24.7.2017

Technologická agentura ČR (TA ČR) oznámila, že koncem října tohoto roku bude vyhlášena 1. veřejná soutěž v programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací pro oblast energetiky THÉTA.

Vyhlášení první veřejné soutěže bude předcházet informační seminář, který se bude konat začátkem října. Podrobnější informace k plánovanému semináři budou zveřejněny na webových stránkách TA ČR. Více informací k vyhlašované 1. veřejné soutěži programu THÉTA bude uvedeno v Zadávací dokumentaci, která bude zveřejněna v den vyhlášení.

Program THÉTA

Cílem programu je prostřednictvím výstupů, výsledků a dopadů z podpořených projektů přispět ve střednědobém a dlouhodobém horizontu k naplnění vize transformace a modernizace energetického sektoru v souladu se schválenými strategickými materiály. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím podpory výzkumu, vývoje a inovací v oblasti energetiky se zaměřením na:

  • podporu projektů ve veřejném zájmu,
  • nové technologie a systémové prvky s vysokým potenciálem pro rychlé uplatnění v praxi,
  • podporu dlouhodobých technologických perspektiv.

Délka trvání programu je osm let, tedy do roku 2025. Do roku 2023 bude každý rok vyhlášena veřejná soutěž. Na program jsou ze státního rozpočtu alokovány 4 miliardy Kč. Předpokládaná průměrná míra podpory celkově za program je 70 %.

Více o programu naleznete na stránkách TA ČR.