Avízo 2. národní výzvy INTER-EUREKA

Avízo 2. národní výzvy INTER-EUREKA
8.2.2017

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy předběžně informovalo, že ke dni 15. února 2017 vyhlásí 2. národní výzvu ve výzkumu, vývoji a inovacích INTER-EUREKA LTE217 pro podávání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji - EUREKA.

Veškerá dokumentace ke 2. národní výzvě INTER-EUREKA (LTE217) bude k dispozici dne 15. 2. 2017 na adrese http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/inter-eureka.
 

Co je INTER-EUREKA?

Poslední z podprogramů programu INTER-EXCELLENCE má za cíl podpořit mezinárodní spolupráci mezi průmyslovými podniky a výzkumnými organizacemi skrze zapojení českých subjektů do aplikovaného výzkumu mezinárodního programu EUREKA, na který přímo navazuje. Program je navržen na léta 2016 – 2024 pro projekty s délkou řešení maximálně pět let.
 

Více informací naleznete na stránkách poskytovatele, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.