Aktuální výzva: Středočeské inovační vouchery 2017

Aktuální výzva: Středočeské inovační vouchery 2017
14.3.2017

Středočeské inovační centrum oznámilo vyhlášení dalšího kola středočeských inovačních voucherů na 27. 3. 2017. Alokace ve výši 5 milionů Kč bude rozdělena mezi vylosované žadatele v maximální výši 150 tis. Kč na projekt.

Cílem vyhlášení programu je podpora rozvoje spolupráce mezi podnikatelským sektorem a vědeckovýzkumnou sférou, a to prostřednictvím poskytnutí jednorázové dotace podnikateli na spolupráci s poskytovatelem znalostí, která je založena na transferu znalostí. Inovační vouchery tak zvyšují motivaci podniků vstupovat do spolupráce s poskytovatelem znalostí, ke které by jinak nedošlo.

Podnikatelské subjekty a výzkumné organizace si, prostřednictvím realizace menších společných projektů, ověří schopnost vzájemně spolupracovat a vytvoří si základy pro dlouhodobou spolupráci. Cílem vyhlášení programu je odbourat bariéry mezi firmami ze Středočeského kraje a vědeckovýzkumnými organizacemi, stimulovat či rozvíjet jejich vzájemnou spolupráci tak, aby docházelo k lepšímu využití znalostního potenciálu regionu.

Více informací naleznete na stránkách poskytovatele.