Aktualizovaný harmonogram výzev OP VVV 2016 a 2017

Aktualizovaný harmonogram výzev OP VVV 2016 a 2017
2.11.2016

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, které je řídícím orgánem pro Operační program Výzkum, vývoj a vzděláváním zveřejnilo dne 31. 10. 2016 aktualizovaný Harmonogram výzev OP VVV 2016 (4. verze) a také nově schválený Harmonogram pro rok 2017.

Dokumenty jsou k dispozici na stránkách MŠMT:

Na co se OP VVV zaměřuje?

Cílem je podle řídícího orgánu OP VVV je přispět k posunu České republiky směrem k ekonomice založené na vzdělané, motivované a kreativní pracovní síle, na produkci kvalitních výsledků výzkumu a jejich využití pro zvýšení konkurenceschopnosti ČR. Cíle programu se dají jednoduše shrnout do tří bodů:

  • Podpora rovnosti a kvality ve vzdělávání.
  • Rozvoj lepších kompetencí pro trh práce.
  • Posílení kapacit pro kvalitní výzkum a jeho přínos pro společnost.

Veškeré informace k programu jsou k dispozici na webu MŠMT.