Aktualizovaná zpráva z workshopu „Impact of the Energy-efficient Buildings Public-Private Partnership“

Aktualizovaná zpráva z workshopu „Impact of the Energy-efficient Buildings Public-Private Partnership“
7.8.2015

27. a 28. dubna 2015 v Bruselu pořádala Evropská komise ve spolupráci s Asociací pro energeticky efektivní výstavbu (Energy Efficient Buildings Association, E2BA) 4. seminář o dopadu partnerství veřejného a soukromého sektoru v oblasti energeticky efektivní výstavby.

Akce poskytla účastníkům příležitost k prezentaci svých projektů, sdílení výsledků s odbornou veřejností a diskuzi o nadcházejících výzvách v oblasti energeticky efektivních budov. V rámci worshopu bylo představeno na 90 různých projektů, které nabídly inovativní pohledy na hodnocení trhu, sledování výkonu a představily rozsáhlé demonstrativní činnosti, pilotní výrobu a množství různých školení a způsobů vzdělávání.

Detailní aktualizovanou zprávu z workshopu vydala Evropská komise 28. 7. 2015 a nyní je Vám k dispozici ke stažení v příloze.