Aktualizovaná statistika výzev programu Horizont 2020 za rok 2014

Aktualizovaná statistika výzev programu Horizont 2020 za rok 2014
27.7.2015

1. prosince 2014 bylo uzavřeno prvních sto výzev programu Horizont 2020, v rámci kterých došlo k vyhodnocení 36 732 návrhů. Z nich byl úspěšný každý osmý projektový návrh, což oproti předchozímu 7. rámcovému programu znamená úspěšnost výrazně nižší (dříve získal financování jeden projekt z pěti). Obecně lze ale říci, že vzhledem k navýšenému rozpočtu programu Horizont 2020 obdrží úspěšné organizace všech typů výrazně vyšší částky než u předchozích programů.

Statistika ukazuje, že díky silnému zaměření programu na inovace se podařilo naplnit cíl zapojení malých a středních podniků, mezi které bylo rozděleno 20 % financí z rozpočtu v oblastech Společenských výzev a Vedoucího postavení v průmyslu. Pozitivní je také úspešnost organizací zapojených do programu zcela poprvé, které tvoří 38 % z celkového počtu financovaných.

Horizont 2020 přilákal i nové hodnotitele

Značného pokroku bylo rovněž dosaženo v souvislosti s obnovováním skupiny odborníků, kteří hodnotí návrhy projektů. Téměř polovina expertů v databázi Evropské komise jsou nyní nováčci. Navíc, z celkem 11 tisíc lidí, kteří se na hodnocení návrhů podílejí, je 35 % žen. To znamená významný posun směrem ke 40% cíli, podle Evropské komise je ale stále potřeba více podpořit ženy k registraci do databáze odborníků, a to zejména v oblastech fyzikálních a technických věd.

Obecný přehled statistiky naleznete ZDEdetailní aktuální informace jsou ke stažení ZDE.