Aktualizace pracovního programu ENERGY Horizontu 2020

Aktualizace pracovního programu ENERGY Horizontu 2020
27.7.2016

Dne 25. července 2016 byl aktualizován pracovní program 2016 – 2017 rámcového programu Horizont 2020, část „Secure, Clean and Efficient Energy“, a rovněž část „Cross-cutting activities“, kde se k energetice vztahuje kapitola Smart Cities and Communities.

Příkladem aktualizací je změna projektů z jednokolových na dvoukolové u výzev LCE-06, 07 a 31 – 2017 (str. 139 dokumentu), včetně posunutí uzávěrky. Kompletní pracovní program k části ENERGY naleznete ZDE, pracovní program ke „Cross-cutting activities“ ZDE.

Aktualizace pracovního programu MSCA na rok 2017

Evropská komise dále zveřejnila aktualizovaný pracovní program Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) na rok 2017, do kterého byly zakomponovány mimo jiné dvě zásadnější změny. U vědecko-výzkumných pobytů ve třetích zemích (Global Fellowship) je nyní možné, aby i organizace ve třetí zemi s výzkumným pracovníkem uzavřela pracovní smlouvu, což zjednodušuje zajištění adekvátního zdravotního a sociálního pojištění. Zároveň je v elektronickém systému pro podávání návrhů projektu automaticky nastavena účast v otevřeném přístupu k datům (open research data), pokud účastník explicitně nezvolí možnost neúčastnit se (opt-out).

Kompletní aktualizovaný program MSCA ZDE.