4. výzva programu INTERREG EUROPE

4. výzva programu INTERREG EUROPE
18.4.2018

Čtvrtá, poslední výzva programu INTERREG EUROPE bude otevřena pro všechny priority od 7. května do 22. června 2018 a k dispozici je celá zbývající alokace ERDF.

Program podporuje výměnu znalostí a zkušeností (policy learning) mezi veřejnými orgány s cílem zlepšit fungování politik a programů regionálního rozvoje. Umožňuje veřejným orgánům napříč Evropou výměnu praxí a nápadů týkajících se způsobu fungování veřejných politik a hledat řešení pro zlepšení jejich rozvojových strategií.

Do projektů se mohou zapojit veřejné orgány, veřejnoprávní instituce a soukromé neziskové subjekty . Projekty budou financovány z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) do výše 85% způsobilých výdajů pro veřejné a veřejnoprávní příjemce a 75% pro neziskové soukromé příjemce.

Program se zaměřuje na následující priority:

  • Výzkum, technologický rozvoj a inovace
  • Konkurenceschopnost malých a středních podniků
  • Nízkouhlíkové hospodářství
  • Životní prostředí a účinné nakládání se zdroji

Více na stránkách programu: www.interregeurope.eu