13. konference SET-plan

13. konference SET-plan
21.10.2019

Ve dnech 13. až 15. listopadu 2019 se v Helsinkách koná 13. konference SET Planu. Letos se konference zaměří na výzkum a inovace v energetickém sektoru s cílem posílit vedoucí postavení Evropy v průmyslu.

Evropský strategický plán pro energetické technologie (plán SET) byl zřízen s cílem urychlit transformaci evropského energetického systému a uvést na trh nové nízkouhlíkové energetické technologie. Identifikuje činnosti pro výzkum a inovace v celém inovačním řetězci. Konference SET-plan nabízí subjektům s rozhodovací pravomocí, výzkumným pracovníkům a dalším zúčastněným stranám příležitost setkávat se a hodnotit pokrok dosažený při dosahování cílů plánu SET.

Konference se letos v listopadu zaměří na výzkum a inovace v energetickém sektoru s cílem posílit vedoucí postavení Evropy v průmyslu. Jednání se budou mimo jiné zabývat dekarbonizací průmyslu, propojením různých odvětví a vývojem obnovitelné energie. Diskutováno bude také financování nízkouhlíkových technologií, jaderné inovace a úloha žen v čisté energii.

Více o konferenci včetně přihlašování zde.