12. výzva Evropské výzkumné infrastruktury PRACE

12. výzva Evropské výzkumné infrastruktury PRACE
21.10.2015

Evropská výzkumná infrastruktura PRACE (Partnerships for Advanced Computing in Europe) zveřejnila svou výzvu pro podávání návrhů k projektu Access. Výzvy jsou v projektu vyhlašovány dvakrát ročně vždy v únoru a v září. Tato již dvanáctá je otevřena od 30. září 2015 do 11. listopadu 2015.

Od září je možnost podávat žádosti o přidělení výpočetního času na superpočítačích Tier-0 v rámci grantové soutěže projektu Access. Výpočetní čas je přidělován na dobu jednoho roku se začátkem v březnu 2016. Pro tuto výzvu jsou k dispozici výpočetní zdroje na superpočítačích FERMI a MareNostrum. Více informací i potřebné formuláře naleznete na stránkách PRACE www.prace-ri.eu.

Projekt PRACE

PRACE je mezinárodní nezisková organizace sídlící v Bruselu. V současné době se v ní angažuje dvacet šest členských zemí, které společně budují celoevropskou síť superpočítačů umožňující přístup k vysoce výkonným výpočetním zdrojům. Posláním PRACE je podporovat vědecké objevy a rozvoj aplikovaného výzkumu napříč všemi vědními disciplínami poskytováním superpočítačových výpočetních kapacit a jejím cílem je posílit konkurenceschopnost evropské vědy, výzkumu a průmyslu.

V neposlední řadě se PRACE snaží o rozvoj evropského superpočítačového průmyslu, a to například skrze svou iniciativu zabývající se energetickou efektivitou výpočetních systémů a snižováním jejich dopadu na životní prostředí. Více informací naleznete přímo na českých stránkách organizace www.prace.it4i.cz.