WTER VI. - 6. světové fórum energetické regulace

25.5.2015 - 28.5.2015

Istanbul, Turecko

WTER VI. - 6. světové fórum energetické regulace

Propojování světové energetické regulace

Světové fórum energetické regulace je přední světovou konferencí v regulaci energetiky hlavních světových regionálních regulačních sdružení. Konference je ideálním místem, pro vzájemnou diskuzi energetických regulačních orgánů a dalších zúčastněných stran na trhu energie o otázkách společného zájmu a zkušenostech.

Konference je ideální příležitost pro srovnání regulace v odvětví energetiky v celosvětovém měřítku. Všude jsou problémy podobné, ale jejich řešení je rozdílné. Čtyřdenní fórum má za cíl vytvořit společný přístup k regulaci energie u rozvinutých a rozvojových zemí. 

Program konference zahrnuje celkem 6 širších tematických okruhů a 2 speciální s rozdělením do celkem 24 bloků:

  • Balancování zájmů zainteresovaných stran
  • Profitování ze změn - výzvy a příležitosti vyvolané změnami politického kontextu a technologickým vývojem
  • Regulace a udržitelnost - energie z obnovitelných zdrojů, klimatické změny
  • Cesta k inteligentní regulaci
  • Pravidla regulace, palivový mix a dopad na trhy, budování kapacit 
  • Efektivní monitoring trhu, regulace ve státem vlastněných podnicích, dopad poptávky na trhy s energií
  • speciální bloky: regulace v rozvojových zemích; G20

Konference je určena pro:
energetické regulační orgány, politické představitele, vědce, profesionály v oblasti energetiky, management a technické manažery energetických společností, konzultanty v oblasti energetiky, právníky, zástupce neziskového sektoru, odborníky z oblasti energetiky a energetické regulace.

Registrační poplatek: € 900 nebo € 1,100 dle kategorie účastníka; skupinová registrace možná.

Více informací a registrace ZDE.