Workshop "Rekonstrukce trochu jinak"

11.2.2015

Brno

Národní stavební centrum společně s Centrem pasivního domu pořádá sérii celkem 4 na sebe navazujících odborných workshopů týkajících se rekonstrukcí staveb občanské vybavenosti do velmi nízkého energetického standardu, kde v jednotlivých fázích budou řešeny jejich projektové dokumentace. Workshopy se konají v rámci vzdělávacího projektu Navrhování rekonstrukcí trochu jinak a účast na nich je bezplatná.

Na konkrétních příkladech budou demonstrovány postupy a principy navrhování v souladu s aktuálními požadavky na tyto stavby. Postup práce: renomovaní odborníci z řad architektů a projektantů podrobí projektové dokumentace vybraných 2 staveb nezávislé odborné oponentuře a zpracují připomínky, náměty a návrhy optimalizace. Na workshopech představí své návrhy a pomohou s přípravou kvalitní rekonstrukce tak, aby proběhla co nejlépe z pohledu energetické i ekonomické efektivnosti. Účastníci podle svého uvážení zapracují náměty od oponentů.

Termíny workshopů:

  • 11.02.: R1 fáze studie
  • 18.03.: R2 fáze projekt pro stavební povolení
  • 29.04.: R3 fáze projekt pro provedení stavby - stavební část
  • 10.06.: R4 fáze projekt pro provedení stavby - část TZB

Výsledkem by měl být ekonomicky a energeticky optimalizovaný projekt, který bude zohledňovat nejnovější poznatky v oboru stavebnictví, příklad nejlepší praxe, který u nás dosud chybí.

Podmínka pro bezplatnou účast: bydliště či profesní působení v Jihomoravském kraji a 100% účast na všech čtyřech workshopech. Kapacita: 15 míst

Další informace, přihláška, čestné prohlášení, představení projektů a výstupy z předchozích workshopů ke stažení ZDE.