Workshop: Právní rámec výzkumu, vývoje a inovací

21.3.2017

Praha

Dne 21. 3. 2017 se uskuteční další z pravidelných workshopů společnosti Alevia k aktualitám právního rámce výzkumu, vývoje a inovací.

Workshop se tradičně věnuje především problematice veřejného zadávání, legislativy podpory z veřejných prostředků (zákon č. 130/2002 Sb. a jeho novelizace, návrh nového zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací), hodnocení a financování výzkumu a vývoje, veřejné podpoře s důrazem na členění na hospodářskou a nehospodářskou činnost, pracovněprávním vztahům, smluvním vztahům nebo novinkám právního rámce dotačních schémat (opravným prostředkům).

Pravidelnými účastníky jsou představitelé fakult, vysokých škol, ústavů Akademie věd ČR, ostatních výzkumných organizací a zástupci veřejné správy i soukromého sektoru.