Workshop on innovative support of energy efficiency in the Czech Republic

29.5.2018

Praha

TAIEX SRSP ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR pořádá workshop o energetické účinnosti. Cílem workshopu je podpořit výměnu zkušeností a osvědčených postupů při dosahování nových úspor díky inovativnímu financování energetické účinnosti. Diskuse bude zahrnovat případný Fond energetické účinnosti v České republice a způsoby zvyšování povědomí veřejnosti o úsporách energie.