Workshop k přípravě projektů do výzvy ERA Chairs H2020

16.3.2017

Praha

Dne 16. března organizuje Technologické centrum AV ČR workshop k přípravě projektů do výzvy ERA Chairs programu Horizont 2020 – část Šíření excelence a podpora účasti. Záměrem workshopu je seznámit účastníky se zásadami přípravy projektového návrhu do dané výzvy (označení WIDESPREAD-03-2017), která bude oficiálně otevřena 12. 4. 2017.

Účastníci získají informace o přípravě jednotlivých částí návrhu, finančních specifikách a nezbytných strategiích, které musí být v návrhu zmíněny. Představeny budou rovněž výstupy první výzvy, zkušenosti koordinátora a pohled hodnotitelů.

Návrh programu je zde. Registrace je otevřena do 14. 3. 2017 nebo do naplnění kapacity sálu a odkaz naleznete na webu TC AVČR