Working with Impact Assessment at EU Level

20.11.2014 - 21.10.2014

Maastricht

Seminář určený úředníkům z ministerstev a agentur, které jsou zodpovědné za sledování politických dokumentů na úrovni EU.
Dvoudenní seminář poskytne účastníkům intenzivní a praktický úvod do metodiky hodnocení dopadů při rozhodování na úrovni EU.

Na semináři se dozvíte, proč je hodnocení dopadů stále důležitější součástí politického rozhodování a legislativního procesu v EU. Budou rozebrány klíčové analytické kroky Evropské komise při přípravě hodnocení dopadů, stejně jako hlavní dostupné kvantitativní a kvalitativní techniky. A konečně, seminář poskytne forum pro zvážení možností jak zahrnout stakeholdery a členské státy do přípravy hodnocení dopadů Evropské komise a další inter-institucionální aspekty a výzvy.

Více informací ZDE.