Výroční konference EERA 2016

24.11.2016 - 25.11.2016

Birmingham, UK

Evropská aliance pro energetický výzkum (EERA) pořádá svou první čistě vědeckou konferenci v anglickém Birminghamu. Konference nahrazuje EERA kongres tradičně konaný v Bruselu.

EERA reprezentuje více než 175 výzkumných organizací působících ve všech oblastech výzkumu na nízkouhlíkové energie a tato konference je příležitostí pro výzkumné pracovníky činné v EERA k setkání, výměně zkušeností, k vzájemnému obohacování a určení témat společného zájmu. Na akci budou rovněž přizvány průmyslové zainteresované subjekty a tvůrci politik za účelem posílení jejich spolupráce s výzkumnou světě.

Bližší informace, včetně termínů k podání abstraktů pro zájemce o vystoupení na konferenci naleznete na stránkách akce.