Vienna Energy Forum 2015 (VEF 2015)

18.6.2015 - 20.6.2015

Vídeň, Rakousko

Vienna Energy Forum 2015 (VEF 2015)

VEF jako globální fórum pořádané každé dva roky s velkým počtem zúčastněných subjektů zkoumá vývojové trendy a problémy 21. století z hlediska udržitelné energie a zajišťuje platformu k diskusi praktických řešení těchto problémů mezi vedoucími představiteli, tvůrci politik a praktickými činiteli v oblasti energetiky. Propojuje všechny sektory společnosti a účastníky z celého světa.

Tematickým zaměřením VEF 2015 je "Udržitelná energie pro celkový rozvoj". Očekává se, že výsledkem VEF budou konkrétní vstupy pro ukotvení udržitelné energie pro celkový rozvoj a pro úspěšné uzavření komplexní a efektivní dohodě o klimatu. Na VEF 2015 se sejde přes 1500 účastníků, včetně hlav států a zákonodárců, energetických expertů, zástupců mezinárodních a nevládních organizací, akademické obce, občanské společnosti a soukromého sektoru.

Příklady hlavních tematických zaměření jednotlivých bloků:

  • Udržitelná energie pro výrobní kapacity
  • Obchodní modely a inteligentní politika pro zvyšování obnovitelné energie
  • Regionální strategie k udržitelné energii a nejlepší praxe
  • Udržitelná energie a změny klimatu - Cesta do COP 21
  • Mnohonásobné přínosy energetické účinnosti - energeticky efektivní akcelerátory
  • Trvale udržitelná města - světová hnací síla
  • Nové a inovativní mechanismy financování pro udržitelnou energii

Více informací a registrace (do 4. června 2015) ZDE.