Veletrh International Exhibition of Inventions GENEVA 2016

13.4.2016 - 17.4.2016

Ženeva, Švýcarsko

Ve dnech 13. – 17. 4. 2016 se pod záštitou švýcarské vlády, Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) a města Ženevy koná již 44. ročník mezinárodního veletrhu vynálezů a nových technologií International Exhibition of Inventions GENEVA 2016. Jedná se o jediný veletrh svého druhu v Evropě, který nabízí vystavovatelům ze soukromého sektoru, vědecké a akademické komunity i vládních institucí z celého světa příležitost setkat se s investory a obchodními a průmyslovými agenty.

Vzhledem k tomu, že Ministerstvo průmyslu a obchodu zařadilo tuto akci do plánu Českých oficiálních účastí pro rok 2016, se českým vynálezcům (fyzickým i právnickým osobám) nabízí jedinečná možnost zúčastnit se s podporou státu, a tedy v rámci společné expozice pod hlavičkou ČR a MPO, této výjimečné akce.

Všechny informace o veletrhu a o podmínkách a míře podpory poskytované MPO naleznete v oficiální pozvánce v příloze. V případě zájmu o účast nebo další informace se prosím obracejte na příslušného projektového manažera MPO, Ing. Lenku Kouckou, tel: 224 852 745, koucka@mpo.cz.

Kapacita účastníků je omezena.

Více informací o programu českých oficiálních účastí včetně tiskových zpráv z proběhlých akcí a fotogalerie můžete získat na webu: http://www.businessinfo.cz/cs/zahranicni-obchod-eu/statni-podpora-exportu/veletrhy-a-vystavy.html.

Zároveň veškeré další údaje k veletrhu najdete na: www.inventions-geneva.ch.