Vědecko-výzkumné programy – možnosti financování vlastního výzkumu

14.9.2017

Budova MÚVS ČVUT v Praze, Kolejní 2a, Praha

ČVUT pořádá seminář určený pro mladé vědce a doktorandy, kteří mají zájem se podrobněji seznámit s možnostmi financování vědecko-výzkumných projektů, publikováním odborných článků, bibliometrií a Open Access.

Seminář se koná od 9 do 12 hodin.

Registrovat se můžete na webových stránkách http://www.muvs.cvut.cz/czv-pro-zamestnance-cvut/