Trendy a perspektivy české energetiky v evropských i světových souvislostech Energetická unie, Průmysl 4.0, Energetika 4.0.

24.1.2018

Praha

Program:

  • POZNÁMKY K VÝVOJI ELEKTROENERGETIKY - Ing. Miroslav Marvan
  • ROLE ÚSPOR ENERGIE V EVROPSKÉ A ČESKÉ ENERGETICE - Ing. Vladimír Sochor, MPO - Odbor energetické účinnosti a úspor
  • VÝVOJ NA TRHU S ELEKTRICKOU ENERGIÍ V EVROPSKÉM KONTEXTU - Ing. David Kučera, generální sekretář/CEO, POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s.
  • DOPADY PODPORY OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE NA KONEČNÉ ZÁKAZNÍKY A ENERGETICKÝ TRH - Ing. Rostislav Krejcar, PhD., Energetický regulační úřad
  • POSTAVENÍ PROVOZOVATELŮ LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV V MĚNÍCÍM SE PROSTŘEDÍ ČESKÉ ENERGETIKY - Ing. Martin Michek, ČAPLDS

Případná změna programu vyhrazena.
Přihlášky: http://www.egu-prg.cz/prihlasky