SME INSTRUMENT - PŘÍPRAVA PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI

30.11.2017

Praha

Technologické centrum AV ČR pořádá další ze série workshopů k nástroji SME Instrument, který je součástí vzdělávacího kurzu Jak na Horizont 2020?

Workshop je určen podnikům, které plánují předložit svůj návrh projektu do 1. nebo 2. fáze SME Instrumentu.

Workshop bude zahrnovat jak přednášky, tak příklady z projektových návrhů. Bude probrána celá struktura návrhu projektu včetně doporučení, jaké informace, v jaké formě a rozsahu uvádět, včetně častých chyb.

Workshop je pro MSP zdarma na základě registrace, která bude zájemcům potvrzena.

Registrace bude otevřena do 28.11. 2017 resp. do naplnění kapacity sálu.

Více informací zde.