Smart Cities Symposium Prague 2016

26.5.2016 - 27.5.2016

Praha

Fakulta dopravní Českého vysokého učení technického v Praze pořádá konferenci, jejímž cílem je sdílení znalostí a dobrých praktik v oblasti tzv. chytrých měst. 

Po úspěšné loňské akci se letos řečníci budou snažit definovat budoucí aplikace pro chytrá města. Hlavními diskutovanými tématy jsou:

  • Systematický přístup k Smart Cities transformaci
  • Informace a zpracování dat, algoritmy, simulace a predikce
  • Technologie pro Smart Cities
  • Společenské aspekty Smart Cities
  • Nejlepší praxe Smart Cities transformace

Program, registrační formulář a dopňující informace naleznete na stránkách sympozia.