SET Plan 2016 – Central European Energy Conference X

1.12.2016 - 2.12.2016

Bratislava (Slovensko)

Ve dnech 1. – 2. prosince 2016 se v Bratislavě v rámci slovenského předsednictví EU koná konference ´SET Plan 2016 – Central European Energy Conference X´ (SET Plan 2016 – CEEC X). Vzhledem k vysokému počtu a prestiži účastníků se bude jednat o významnou příležitost k diskuzi nad nejdůležitějšími tématy týkající se evropské politiky v oblasti energetiky a s ní souvisejícím výzkumem a inovacemi.

Konference bude zkoumat proces vytváření evropské Energetické unie, specificky se zaměří na strategie pro rozvoj výzkumu a vývoje, které jsou klíčem k transformaci evropského energetického sektoru. Cílem konference je zviditelnit myšlenku Energetické unie, identifikovat politické možnosti a priority a nastínit budoucí akce. Na konci konference bude vytvořen list doporučení a možných nástrojů k implementaci politiky vedoucí k Energetické unii.
 
Mezi potvrzenými účastníky konference bude například Miguel Arias Cañete (evropský komisař pro energetiku a ochranu klimatu), Carlos Moedas (evropský komisař pro výzkum, vědu a inovace), Maroš Šefčovič (místopředseda Evropské komise a komisař pro Energetickou unii) a řada dalších politiků i vědců, včetně těch českých. Více informací naleznete na oficiálním webu www.setplan2016.sk.