Seminář: Využívání komunitárních programů v ČR

5.12.2016

Praha
Akademie veřejného investování MMR, Pařížská 4, Praha 1

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) pořádá dne 5. 12. 2016 seminář s názvem Využívání komunitárních programů v ČR a doplňkovost na programy ESI Fondů, na kterém představí komunitární programy EU (HORIZONT 2020, ERASMUS+, COSME atd.).

MMR bude prezentovat výsledky Analýzy komunitárních programů EU, jejímž cílem je mj. získat informace o využívání těchto programů i s ohledem na doplňkovost s programy ESIF. Také budou prezentovány výstupy z mapování úspěšnosti českých žadatelů.

Komunitární programy EU jsou financovány a přímo řízeny Evropskou komisí, specializovanými výkonnými agenturami nebo orgány státní správy členských států. V souvislosti s vývojem kohezní politiky a EU obecně lze očekávat, že význam těchto programů po roce 2020 vzroste.
 
Místem konání semináře je Akademie veřejného investování MMR (Pařížská 4, Praha 1) a začátek je ve 13:00.
 
Na akci je nutné se předem registrovat. Více informací může poskytnout Blanka Keltner (kontakt: 224 861 311, blanka.keltner@mmr.cz).