Seminář Věda a technologie pro společnost

14.12.2017

Praha

Technologické centrum AV ČR pořádá ve čtvrtek 14. prosince 2018 seminář „Věda a technologie pro společnost", na kterém představí aspekty získávání a zpracování dat a jejich celkovou interpretaci pro tvorbu a realizaci výzkumné a inovační politiky. 

Pro přípravu kvalitní politiky výzkumu, inovací a technologií i pro strategické rozhodování veřejné správy, výzkumných organizací i podniků je nezbytné mít přístup k informacím o aktuálních trendech v oblasti výzkumu, technologického vývoje a dalších oblastech.

Vedle aspektů získávání a zpracování dat budou na semináři představeny metodické přístupy k analytickému využití a interpretaci těchto dat a možnost jejich efektivního využití při tvorbě a realizaci inovační politiky.

Na prezentace naváže moderovaná diskuze o možnostech zlepšení dopadu analytických výstupů pro efektivní řízení výzkumné a inovační politiky a strategické rozhodování.

Účast na semináři je bezplatná, je však nutné se registrovat do 8. 12. zde.

Více informací o semináři naleznete zde