Seminář Supporting Innovation in the Czech Republic

27.1.2017

Praha

Evropská investiční banka ve spolupráci s Technologickým centrem AV ČR organizuje dne 27. ledna 2017 v Praze interaktivní seminář, jež představí nástroje na podporu inovačních malých a středních podniků.

Jednat se bude především o produkty spadající pod InnovFin programu Horizont 2020. O pozvánku na seminář je nutné požádat na innovfinevents@eib.org. Další informace naleznete zde.