Seminář StandarDays 2017 CEN/CENELEC

20.4.2017 - 21.4.2017

Brusel, Belgie

Evropské organizace pro standardizaci CEN/CENELEC pořádají ve dnech 20. až 21. dubna 2017 v Bruselu seminář o evropské standardizaci a jejím uplatnění v podnikání, inovacích atp.

Tématem semináře je také propojení legislativy duševního vlastnictví a standardizace, porozumění procesu vytváření evropských norem a jejich role v oběhovém hospodářství, na světovém obchodním trhu i vztahu k inovačním procesům.

Registrace je zpoplatněna. Více informací naleznete na www.cvent.com.