Seminář o duševním vlastnictví pro malé a střední podniky

1.11.2017

Praha

Úřad průmyslového vlastnictví ČR ve spolupráci s Technologickým centrem AV ČR pořádá ve středu 1. listopadu 2017 celodenní seminář věnovaný otázkám ochrany a využití duševního vlastnictví, především v prostředí malých a středních firem.  

Seminář bude zaměřen na praktické postupy a podpůrné služby a programy využitelné při ochraně a komercionalizaci inovací v ČR i na zahraničních trzích.

Po skončení přednáškové části bude následovat praktické cvičení v podobě vyhledávání v databázích chráněných řešení a informačních rešerší.

Účast na semináři je bezplatná na základě registrace.
Pozvánku na seminář naleznete v levém sloupci.