Regionem za výzkumem

10.10.2017

České Budějovice

Regionální kancelář Agentury CzechInvest společně s Technologickou agenturou ČR, Agenturou pro podnikání a inovace a Technologickým centrem AV ČR pořádají seminář Regionem za výzkumem.
 

Cílem semináře je ukázat příklady úspěšné výzkumné kooperace vysokých škol a firem v regionu.

Účastníkům bude představen Produktový Inkubátor společnosti Contipro a. s., která velice významně podporuje začínající vědecko-výzkumné podniky a sama se podílí na celosvětově významných výzkumných projektech.

Dále budou představeny dotační možnosti Technologické agentury ČR, programy HORIZON 2020 a SME Instrument, aktuální možnosti podpory výzkumu, vývoje a inovací z OPPIK a Smart akcelerátor Jihočeského kraje.

Účast na semináři je bezplatná. Závaznou registraci je možné učinit nejpozději do 6. října 2017 na emailu ceskebudejovice@czechinvest.org.

Program akce zde.