OP VVV: Seminář pro žadatele a příjemce Výzvy č. 02_16_014 Budování expertních kapacit – transfer technologií

31.1.2017

Praha
Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zve na Seminář pro žadatele a příjemce Výzvy č. 02_16_014 Budování expertních kapacit – transfer technologií, který se koná 31. ledna 2017.

Seminář je určen pro úspěšné žadatele a příjemce finanční podpory z OP VVV, prioritní osy 2, výzvy č. 02_16_014 Budování expertních kapacit – transfer technologií.

Cílem semináře je seznámit účastníky s vykazováním věcné a finanční části realizace projektu, s dokladováním výstupů a podkladů ke Zprávám o realizaci a žádostem o platbu a s prací v systému ISKP14+ při vyplňování Zpráv o realizaci a Žádostí o platbu a s postupem při zadávání veřejných zakázek.

Seminář je určen výhradně pro zástupce žadatelů/příjemců této výzvy a že vzhledem k omezené kapacitě sálu je možná účast nejvýše 3 zástupců za jednoho příjemce.

Seminář se koná 31. 1. 2017 od 09:30 do16:00 (registrace od 9:00) v Harfa Office Parku, Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9, Zlatá zasedací místnost (2. patro). Počet účastníků je omezen na 80/0.

V případě zájmu o účast je nutná registrace nejpozději do 17. 1. 2017.