Odborná konference INNOVA 2014: Setkání firem a vědecko-výzkumných institucí v Plzeňském kraji

24.9.2014

Plzeň

Konferenci pořádá Regionální kancelář Plzeň Obchodní a průmyslové komory Regensburg a Česko-německé obchodní a průmyslové komory (ČNOPK) ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni. Partnery konference jsou Podnikatelské a inovační centrum Plzeň, společnost MBtech Bohemia, s.r.o. Plzeň a ZF Engineering Plzeň s.r.o. Akce se koná v rámci tématu roku ČNOPK "Výzkum a vývoj – zaostřeno na budoucnost".

Konference je určena pro firmy a výzkumné instituce jak z české, tak z německé strany hranice. Své zkušenosti z oblasti transferu technologií a aplikovaného výzkumu zúčastněným představí zástupci Západočeské univerzity v Plzni i bavorských vysokých škol. V druhém bloku konference budou také představeny možnosti financování vývojových a inovačních projektů z rámcového programu EU „Horizont 2020“ nebo z Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl 2014 -2020. Účastníci konference budou rovněž informováni o možnosti odpočtu na výzkum a vývoj, která byla stanovena novelou zákona o daních z příjmů právnických osob. Představeny budou též tzv. Plzeňské podnikatelské vouchery, které mají podpořit spolupráci firem a univerzit v Plzeňském kraji.


V rámci posledního bloku konference představí firmy MBtech Bohemia, s.r.o. Plzeň a ZF Engineering Plzeň s.r.o. své vlastní best practices na poli spolupráce firmy a výzkumné instituce. Na závěr bude zájemcům nabídnuta komentovaná prohlídka výše uvedených společností.

Více informací ZDE.