O cílech a podmínkách podpory výzkumu a vývoje v Česku

3.11.2016

Praha

Institut pro politiku a společnost zve na seminář pracovní skupiny pro výzkum, vývoj a inovace, který se bude konat 3. 11. 2016 od 9:30 do 13:00 na půdě Poslanecké sněmovny PČR. Cílem semináře bude nastínit a diskutovat kroky v podpoře výzkumu, vývoje a inovací, které je třeba/možné uskutečnit ještě v tomto volebním období.

Seminář je otevřen všem zájemcům, jmenovité pozvání dostanou poslanci a senátoři, kteří se zabývají problematikou vysokých škol, výzkumu a inovací, zástupci vysokých škol, ústavů AV ČR, členských svazů Svazu průmyslu a dopravy ČR, reprezentanti podnikatelské sféry, studentské vysokoškolské reprezentace, státní správa.

Program semináře, seznam řečníků a registrační formulář najdete na stránkách IPPS.