Národní informační den o grantech ERC

4.9.2017

Praha

Technologické centrum AV ČR pořádá 4. září 2017 národní informační den o grantech Evropské výzkumné rady (ERC), který se uskuteční v prostorách Akademie věd ČR.  

Cílem informačního dne je seznámit potenciální žadatele o granty ERC a vedoucí pracovníky institucí:

  • s filozofií ERC
  • zprostředkovat jim informace o profilu konkurenceschopných žadatelů,
  • o pravidlech účasti,
  • struktuře projektového návrhu a
  • způsobu hodnocení.

Akce je určena jak talentovaným mladým výzkumným pracovníkům, potenciálním žadatelům o granty ERC, tak zástupcům vedení jednotlivých institucí a projektovým manažerům.

Seminář proběhne v angličtině, tlumočení nebude zajištěno.

Více na https://www.h2020.cz/cs/obecne-novinky/narodni-informacni-den-o-grantech-evropske-vyzkumne-rady-1