Národní informační den ke společenským výzvám SC2 a SC5

18.10.2017

Praha

Technologické centrum AV ČR a Česká zemědělská univerzita spolupořádají Národní informační den ke společenským výzvám "Potravinové zabezpečení, udržitelné zemědělství, mořský výzkum a bioekonomika" a "Ochrana klimatu, životní prostředí, účinné využívání zdrojů, suroviny". 

Předběžný program informačního dne najdete zde.

Zájemci se mohou registrovat prostřednictvím registračního formuláře nejpozději do 11.10.2017, případně do naplnění kapacity sálu.

Informační den je bez poplatku, náklady jsou hrazeny z projektů podpořených MŠMT.

Jednacím jazykem je čeština a angličtina, tlumočení nebude zajištěno.