Nanomateriály: Průmyslový workshop konceptu Safe-by-Design (SbD)

24.4.2017 - 25.4.2017

Bilbao, Španělsko

Ve dnech 24. až 25. dubna 2017 se v Bilbao uskuteční Průmyslový workshop konceptu Safe-by-Design (SbD). Velké množství projektů SbD je financováno v rámci programu H2020, který spoléhá na schopnosti průmyslu uchopit tento koncept a použít přístroje s využitím nanomateriálů k bezpečnější a šetrnější výrobě.

Workshop má za cíl rozšířit povědomí o projektech a přijmout myšlenku SbD i do podniků a naopak poskytne projektům SbD lepší představu o potřebách dalších zainteresovaných stran a zástupců průmyslu.

Více informací naleznete zde.