NANOCON 2014

5.11.2014 - 7.11.2014

Brno

6. ročník mezinárodní konference Nanocon zaměřené na nanomateriály a nanotechnologie se uskuteční začátkem listopadu v brněnském hotelu Voroněž I.
Termín pro zasílání abstraktů je 1. září 2014.

Akce je členěná do 5 základních sekcí a doplněna o posterovou sekci.

SEKCE A - PŘÍPRAVA A VLASTNOSTI NANOSTRUKTUR
Syntetické postupy a studium vlastností všech typů nanomateriálů (0D-3D) – např. kvantové tečky, nanoprášky, funkcionalizované nanočástice, nanokompozity, uhlíkové nanostruktury, grafen, nanovlákna, tenké filmy, nanovrstvy, koloidní systémy, modelování nanokrystalických materiálů, aj.

SEKCE B - PRŮMYSLOVÉ A ENVIRONMENTÁLNÍ APLIKACE NANOMATERIÁLŮ
Aplikace v katalýze, fotokatalýze; povlaky a nátěry, nanofiltrace, nanoelektronika, nanofotonika, senzory, atd.
Aplikace ve stavebnictví, energetice, chemickém, textilním a spotřebním průmyslu; čištění vod a ekologické aplikace

SEKCE C - BIONANOTECHNOLOGIE, NANOMATERIÁLY PRO MEDICÍNU
Antibakteriální materiály a prostředky, biosenzory, biokatalyzátory, biochemické aplikace, biogenní nanomateriály.
Cílená doprava léčiv, tkáňové inženýrství, diagnostika, molekulární analýza, protinádorová terapie, nanoimplantáty, značení a separace buněk, aj.

SEKCE D - OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, TOXICITA NANOMATERIÁLŮ
Vliv nanomateriálů na životní prostředí a zdraví lidí, bezpečnostní rizika spojená s výrobou, aplikací a transportem nanomateriálů
řízení rizik, monitoring, toxicita a ekotoxicita nanomateriálů, bezpečný a zodpovědný výzkum, přístup EU a ČR

SEKCE E - STANDARDIZACE, METROLOGIE A CHARAKTERIZACE NANOMATERIÁLŮ
Definice, měřicí a zkušební metody, tvorba norem, nové metody a přístupy k charakterizaci nanomateriálů

POSTEROVÁ SEKCE
Přijímají se postery zaměřené na nanotechnologie a nanomateriály bez omezení.

Více informací ZDE.