Madrid Forum – vytvoření vnitřního trhu s plynem

6.10.2016 - 7.10.2016

Madrid, Španělsko

29. ročník Madridského fóra se bude letos konat od 6. do 7. října 2016. Jeho cílem bude diskutovat veškeré vyvstávající otázky týkající se vytvoření evropského vnitřního trhu s plynem.

Mezi účastníky budou národní regulační orgány, vlády členských států EU, Evropská komise, provozovatelé přenosové soustavy, dodavatelé plynu, obchodníci a zástupci spotřebitelů a uživatelů sítě.

Více informací naleznete ZDE.