Local Renewables Conference 2014

22.10.2014 - 24.10.2014

Freiburg, Lorrach

Pokračující ekonomická krize, rostoucí energetická nestabilita a nedostatek zdrojů vytváří tlak k posunu směrem k udržitelným ekonomikám. Konference klade důraz na klíčovou roli lokální úrovně a důležitost obnovitelné energie a energetické efektivity pro tento posun. Svede dohromady policy-makers různých úrovní, experty na energetickou účinnost, zástupce komerčních subjektů i výzkumu.

Města se stále více zajímají o to jak nejlépe nakládat s dostupnými zdroji a posunout se od pouhé konzumace zdrojů k jejich doplňování či dokonce produkci. Otázkou stále zůstává jak podpořit tuto tranzici. Jak mohou místní vlády implementovat čistou energii a řešit výzvu jako učinit jejich města obnovitelnými? Jak mohou pomoci integrované přístupy pomoci k efektivnějšímu využití dostupných možnosti? Jaké nástroje jsou k dispozici pro podporu plánování a financování aktivit na komunální úrovni? Jaký je potenciál pro vytváření lokálních pracovních míst?

Konference svede dohromady policy-makers různých úrovní, experty na energetickou účinnost, zástupce komeřních subjektů i výzkumu a umožní:

  • Výměnu názorů a poznatků o tom jak mohou města a regiony optimalizovat spolupráci s lokálními stakeholdery (business, občanská společnost, akademická sféra)
  • Vyhodnotit potenciál technologických inovací a integrace (např.: solární chlazení, využití odpadní energie,aj.)
  • Cost-benefit analýzu a finanční možnosti (veřejné a soukromé zdroje) pro lokální akce a způsoby rozvoje smysluplných finančních partnerství

Více info ZDE.