Lobbying in European affairs

Lobbying in European affairs

Platforma EEBCZ pořádá ve spolupráci s European Training Academy první ze svých školení zaměřených na oblast nevýzkumných dovedností v oblasti energeticky efektivní výstavby. Tématem je "Lobbying in European affairs", blíže viz přiložený program. Školení se uskuteční 31.3.2015 v Praze v prostorách rektorátu ČVUT v Praze. Školení je zdarma a probíhá v anglickém jazyce.

V první části lektor představí základní členění evropských institucí a aktérů, kteří dění v Bruselu ovlivňují. Zaměří se na výzkumnou a vývojovou politiku, specificky na oblast energeticky efektivní výstavby. V další části školení se účastníci prostřednictvím případové studie dozvědí, jaké metody je možné v lobbingu uplatnit a jak je využít v oblasti energeticky efektivní výstavby. Naučí se, jak napsat "advocacy letter" tak, aby měl požadovaný dopad a pomocí simulovaných situací si vyzkouší, jak jednat s jednotlivými aktéry v Bruselu. Lektorem je András Baneth z European Training Academy v Bruselu.

Školení je pro všechny účastníky zdarma. V případě naplnění kapacity je účast garantována pouze členům platformy EEBCZ od úrovně BASIC (staňte se členy ZDE).

31.3.2015

Praha
Zikova 4, Praha