Kvalita vnitřního prostředí v energeticky efektivních budovách

11.5.2016

Brusel, Belgie

Evropská průmyslová asociace větrání (European Ventilation Industry Association, EVIA) pořádá seminář pro politické činitele, průmysl a další zainteresované strany.  

Seminář je dobrou příležitostí pro diskuzi, jak dosáhnout lepšího uznání aspektů vnitřního prostředí v kontextu energeticky efektivní výstavby.

Podrobný program a registrační formulář najdete na stránkách asociace.