Konference UAS4EUROPE 2017 - Universities of Applied Sciences: Maximising Success in Horizon 2020 and Beyond – Learn! Network! Lobby!

15.3.2017

Brusel, Belgie

Dne 15. března 2017 pořádá nově ustavená iniciativa sdružující univerzity aplikovaných věd UAS4EUROPE (Universities of Applied Sciences for Europe) konferenci s názvem ‘Universities of Applied Sciences: Maximising Success in Horizon 2020 and beyond – Learn! Network! Lobby!’.

Cílem akce je zejména sdílet zkušenosti o strategiích a výzvách úspěšného zapojení univerzit do programu Horizont 2020. Konference se zúčastní také zástupci Evropské komise, kteří poskytnou vhled do vývoje evropské výzkumné politiky s důrazem na žádoucí roli a přínos univerzit aplikovaných věd v budoucích letech nejen v samotném VaVaI (koordinace projektů, hodnotitelé atp.), ale také jako významných regionálních aktérů podporujících inovativní podnikání.

Více informací naleznete zde.