Konference ´Transition to Green Economy´

6.9.2016 - 7.9.2016

Bratislava, Slovensko

Ve dnech 6. – 7. září 2016 se v Bratislavě v rámci slovenského předsednictví v Radě EU koná konference "Transition to Green Economy" tematicky zaměřená na Společenskou výzvu 5 (boj proti změně klimatu, životní prostředí, účinné využívání zdrojů a suroviny) programu Horizont 2020.

Bližší informace budou zveřejněny v dohledné době.