Konference První inovační podnikatelský týden "Přístup k financím pro výzkum, inovace a SMEs 2015"

15.6.2015 - 17.6.2015

Riga, Litva

První inovační podnikatelský víkend na téma „Přístup k financím na výzkum, inovace a SMEs 2015“ je 3 denní mezinárodní konference zabývající se otázkami v oblastech inovací a růstu, na které se setkají přední političtí činitelé, zástupci finanční sféry a zástupci z oblasti výzkumu, inovací a obchodu. Jejím cílem je promítnout výsledky jednání a rozhovorů do oblasti strategie a politiky.

Konference se bude zabývat otázkami jako:

  • makroekonomická situace, cestamy podpory růstu,
  • zaměstnanost a soutěživost skrze inovace se zahrnutím investičního plánu EU,
  • jak finanční nástroje, zařízení a doprovodná opatření zahájená v rámci programu Horizont 2020 mohou zlepšit přístup k financování pro oblast výzkumu, inovací a malé a střední podniky,
  • vzájemné interakce mezi uvedenými finančními nástroji, COSME a Evropskými strukturálními a investičními fondy (ESIF), jakož i s instrumenty na národních a regionálních úrovních.

Možná registrace online: od 1. března 2015. Další informace ZDE.