Konference “Evropské strukturální a investiční fondy 2014-2020”

23.2.2017

Praha
Hotel DAP, Vítězné náměstí 4, Praha 6

Společnost B.I.D. services zve na již tradiční konferenci Evropské strukturální a investiční fondy 2014-2020.

Profilová témata konference:

 • Co je nového v programovém období 2014-2020
 • Jednotné metodické prostředí
 • Vypisování výzev a sledování alokace
 • Monitorovací systém 2014
 • Jiné způsoby financování projektů
 • Integrovaný regionální operační program
 • Uplatnění OP PIK v praxi
 • Strategie využívání Evropských strukturálních a investičních fondů v České republice v období 2014-2020
 • Změny v koordinaci a řízení realizace operačních programů v programovém období 2014-2020
 • Změny v systému kontrol a obrana příjemce před krácením výdajů
 • Co obnáší administrace podpořeného projektu
 • Evropské strukturální a investiční fondy a problematika veřejné podpory
 • Evropské strukturální a investiční fondy a novela zákona o zadávání veřejných zakázek
 • a další

Účast na konferenci již potvrdili:

 • JUDr. Stanislav Polčák, europoslanec, předseda Sdružení místních samospráv
 • Ing. Drahomíra Vrbská, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
 • Ondřej Hartman, senior manažer pro veřejný sektor společnosti EY
 • Mgr. Martin Čech, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
 • PhDr. Ing. Vít Skála, Ph.D., ředitel společnosti PTL, s.r.o.
 • Ing. Zuzana Matějíčková, tajemník, Asociace pro evropské fondy

Více informací o účastnických poplatcích a o způsobu registrace naleznete na stránkách pořadatele.