Konference EIT Digital 2017

21.3.2017

Brusel, Belgie

Znalostní a inovační společenství (KIC) EIT Digital oznámilo termín konání své výroční konference 2017. Jednodenní akce nazvaná „Delivering Europe's Digital Transformation“, na které budou představeny úspěchy tohoto KIC a jeho vedoucí úloha v digitalizaci Evropy, se bude konat dne 21. 3. 2017 v Bruselu.

Celkem se očekává účast 700 delegátů z organizací působících v digitálních ekosystémech, a to jak z velkých korporací, tak i MSP, předních technických vysokých škol, výzkumných ústavů i ze sféry politické (z národní i evropské úrovně). Další informace včetně programu a registraci budou zveřejněny počátkem r. 2017 zde.