Konference CITYnvest: Síla inovativního financování při renovaci budov v chytrých městech

4.12.2017 - 5.12.2017

Brusel

V Bruselu proběhne začátkem prosince dvoudenní finální konference CITYnvest pod názvem „The power of innovative financing Renovating buildings for energy-efficient cities“. 

Jelikož budovy spotřebují zhruba 40% veškeré energie vyrobené v Evropě a podíl budov na emisích CO2 dosahuje 36%, je nezbytné posílit investice pro udržitelnou obnovu budov a dosáhnout tak přechodu na čistou energii. Problémem však je, že města nemají snadný přístup k financování, a to ani z EU.

Konference tak shrne vše, co je třeba vědět o inovativních modelech financování pro renovaci energeticky efektivních budov, zvýší povědomí o možných překážkách a faktorech úspěchu.
Součástí konference budou interaktivní kulaté stoly, kde bude možnost dozvědět se o realizaci projektů CITYnvest.

Více o konferenci na stránce CITYnvest.