Klíčové průmyslové technologie v Horizon 2020 - partnerský networking

6.10.2015

Štrasburk, Francie

Klíčové průmyslové technologie v Horizon 2020 - partnerský networking

Partnerské setkání ke KETs - klíčovým průmyslovým technologiím pod připravovanými výzvami evropského programu HORIZON 2020

KETs: nanotechnologie a prokročilé materiály, biotechnologie, pokročilé technologie, procesy a výroba

Akce se zaměřuje na připravované výzvy pod evropským programem HORIZON 2020 v následujících tematických oblastech:

  • nanotechnologie a pokročilé materiály
  • biotechnologie
  • pokročilé technologie, procesy a výroba:
    energetická efektivnost budov (PPP EeB)
    továrny budoucnosti (PPP FoF)
    udržitelné procesy a průmysl (PPP SPIRE). 

Cílem akce je  přítomné účastníky seznámit s nově chystaným pracovním programem daných oblastí pro období 2016 - 2017. Účastníci budou mít možnost prezentovat koncepty svých projektů a setkat se se zástupci malých a středních podniků, univerzit a výzkumných organizací za účelem budoucí spolupráce.

Více infomací naleznete ZDE.