Jak zlepšit šance na úspěch projektů z energetiky a Euratomu?

4.4.2018

Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6

 Workshop má za cíl zlepšit znalosti zásad přípravy návrhu projektu u potenciálních účastníků konsorcia, s ohledem na uzávěrky výzev v oblasti ENERGY a EURATOM v roce 2018. Pozornost bude věnována přípravě anotace projektů.