Iniciační meeting Train the Trainers projektu Train-to-NZEB

19.10.2016

Praha
Fakulta stavební ČVUT v Praze

V rámci programu Train-to-NZEB, který se zabývá vzděláváním v oblasti budov s téměř nulovou spotřebou energie (NZEB), proběhne iniciační meeting pořádaný ve spolupráci s katedrou Ekonomiky a řízení ve stavebnictví fakulty stavební ČVUT v Praze, který se uskuteční ve středu 19. října 2016 od 10:00 do 14:00 (registrace účastníků od 9:30).

Program akce najdete ke stažení vlevo, účast je zdarma. Zájemci mohou svou účast potvrdit pořadateli akce na adrese jan.veleba@svn.cz.

Projekt Train-to-NZEB

Evropská směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov ukládá povinnost od roku 2021 stavět pouze budovy s téměř nulovou spotřebou energie (nearly Zero Energy Buildings, nZEB). Nařízení se netýká pouze nových budov, ale i renovací stávajících. Vzniká tak potřeba vzdělávat nové stavební odborníky především v oblastech udržitelného rozvoje výstavby, obnovitelných zdrojů energie, křížení řemesel (mezioborových dovedností) a BIM (Building Information Modelling).

Vzděláváním a přípravou nových odborníků v oblasti nZEB se zabývá několik mezinárodních projektů. Jedním z nich je projekt Train-to-NZEB. Na něm se podílí odborné organizace z České republiky, Bulharska, Rumunska, Turecka a dalších tří evropských států včetně Německa a Irska. Cílem projektu je vybudování školicích center v pěti evropských státech a vytvoření sítě expertů a školitelů, kteří již dnes sdílejí své zkušenosti a nové informace z oboru prostřednictvím seminářů a odborných konzultací. Pomocí nových i převzatých vzdělávacích programů v kombinaci s praktickou výukou na modelech stavebních konstrukcí je cílem v ČR zvýšit kvalifikaci minimálně 600 pracovníkům na stavbách, 120 projektantům, architektům a facility managerům a 180 dalším účastníkům kurzů z řad širší veřejnosti. Obdobné cíle jsou stanoveny i pro centra v ostatních partnerských státech.